Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND phường Bến Thành - 6 tháng đầu năm 2019
HĐND P. Bến Thành ban hành Thông báo về lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND P. Bến Thành trong 6 tháng đầu năm 2019.
Chi tiết...
Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND quận 1 - 6 tháng đầu năm 2019
Hội đồng nhân dân quận 1 thông báo lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND quận 1 trong 6 tháng đầu năm 2019.  
Chi tiết...
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường Bến Thành - 6 tháng đầu năm 2019
HĐND P. Bến Thành ban hành Thông báo về lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND P. Bến Thành trong 6 tháng đầu năm 2019.
Chi tiết...
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc giữa cử tri với Tổ Đại biểu HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016-2021 (Trước kỳ họp thứ 8)
UBND phường Bến Thành ban hành Báo cáo số 03/BC-UBND về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc giữa cử tri với Tổ Đại biểu HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016-2021 (Trước ...
Chi tiết...