Xây dựng

Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của UBND Thành phố

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

 


Ngày 02/7/2016, UBND TP.Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 3384/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bộ đơn giá xây dựng này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn Nhà nước (ngân sách và ngoài ngân sách) trên địa bàn thành phố.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 và thay thế cho các Quyết định số 75/QĐ-UB-QLĐT ngày 10/9/2001 về việc ban hành đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản; Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 14/7/2006 về việc ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng; Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/7/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Tải file: QUYET DINH 3384/QD-UBND

BO DON GIA XAY DUNG KV TPHCM

(Tác giả: Bộ phận Văn hóa - Thông tin, nguồn: Bản tin Phường Bến Thành)

     

 
Các Xây dựng đã đưa
   Danh mục văn bản liên quan đến lĩnh vực Xây dựng (16:16 - 26/04/2016)
   Luật số 50/2014/QH13 của Quốc hội (16:30 - 25/04/2016)
   Quyết định số 27/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng (16:30 - 25/04/2016)
   Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ (16:30 - 25/04/2016)
   Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ (16:30 - 25/04/2016)
   Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ (16:30 - 25/04/2016)
   Nghị định 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ (16:30 - 25/04/2016)
   Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ (16:29 - 25/04/2016)
   Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ (16:29 - 25/04/2016)
   Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng (16:29 - 25/04/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.